Početna

Ovaj web portal je namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i učenicima koji žele da unaprede svoje znanje.

 • Pripreme za prijemne ispite za srednje škole

 • Pripreme za prijemne ispite za fakultete

 • Francuski jezik za osnovnu i srednju školu

 • Konverzacija za sve nivoe

 • Popravni ispiti

 • Preko kompjuterom ili mobilnog telefonom

 • Putem Skype-a i Viber-a

Efikasan način za učenje francuskog jezika putem razgovora između učenika i profesora prilgođen individualnim potrebama svakog učenika.

Korišćenjem Skype-a ili Vibera putem interneta možete vrlo lako savladati osnove francuskog jezika ili proširiti vaše znanje i školsko gradivo.

Nastavu izvodi

 • profesorka sa preko trideset godina rada u osnovnim i srednjim školama

 • sa velikim iskustvom rada na individualnim časovima

 • zvanično gradivo osnovnih i središnjih škola

 • rad potpuno online sa potrebnim pratećim udžbenicima i materijalima.

 

Časovi se izvode po potrebi i zadovoljavaju sledeće kriterijume:

 • Gradivo prema učeniku i njegovim potrebama

 • Cene su niže od cena klasičnih privatnih časova ili nastave

 • Moguće je pratiti putem kompjutera, tableta ili mobilnog telefona

 • Vreme rada je prilagođeno izboru i individualnim potrebama učenika.